AfryKamera

Afrykamera / 12.12.2009 / 10:49


D. Moyo i W. Jagielski w grudniowym "Znaku"

W grudniowym Znaku debiutuje w polskiej prasie Dambisa Moyo. Numer nosi tytuł Ja, Afryka i jego ambicją jest zaprezentowanie współczesnego obrazu tego kontynentu zarówno z zachodniej, jak i z lokalnej, afrykańskiej perspektywy.

Dambisa Moyo jest autorką jednej z najgłośniejszych książek mijającego roku. Wydana na wiosnę Dead Aid, w której autorka podważyła sens dotychczasowego systemu pomocy rozwojowej kierowanej do Afryki, wzbudziła na Zachodzie żywą dyskusję i sprawiła, że magazyn Time zaliczył ją do grona stu najbardziej wpływowych osób w świecie. Dzięki współpracy redakcji z nowojorską Carnegie Council for Ethics in International Affairs w grudniowym Znaku ukaże się jej tekst Kaleka pomoc.

W numerze można również przeczytać wywiady z pisarzami: Alainem Mabanckou i Wojciechem Jagielskim, a także teksty Małgorzaty Szupejko, Tadeusza Jagodzińskiego i Mandisi Majavu.

Więcej informacji o numerze na stronach:

http://www.miesiecznik.znak.com.pl

http://www.facebook.com/pages/Miesiecznik-ZNAK/155015634424[ powrót do ekranu aktualności ]

Afrykamera
Czym jest Afrykamera?

AfryKamera to projekt autorski paru
zapaleńców. Dzięki wsparciu innych
równie pokręconych i surrealisty- cznych ludzi udało się zrealizować pierwszą jej odsłonę wiosną 2006 r.


Nie było idealnie. Ale inicjatywa okazała się sukcesem. AfryKamera ma na celu wpływać pozytywnie na postrzeganie Afryki w Polsce. Jest smutek i płacz, ale jest też radość i muzyka. Kontynent różnorodny i pełen kontrastów. Zapraszamy więc na nasz polsko-afrykański dialog kulturalny.
UN GRIOT RACONTE (Opowieść griota)

Dokument muzyczny. Film osobisty, zbudowany wokół monologu narracyjnego Adama Drame, afrykańskiego bębniarza, potomka rodu griotów Drame, kasty strażników wieloletniej tradycji afrykańskiej....


[ więcej ]