AfryKamera

Kraków / 01.05.2009 / 13:48


Medialna twarz Afryki - portret czy karykatura?

W sobotę (2 maja) o godz. 16.00 w Klubie RE odbędzie się debata poświęcona wizerunkowi kontynentu afrykańskiego w mediach, filmie oraz literaturze.

Uczestnicy debaty zastanowią się nad przyczynami oraz konsekwencjami utrzymującego się wizerunku Afryki.

Wśród zaproszonych gości znajdują się osoby reprezentujące różne środowiska oraz punkty widzenia, m.in. Marcin Wojtalik (współtwórca Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, specjalista w kwestii rzetelnej informacji na temat krajów Globalnego Południa), Errol Tapiwa Muzawazi (stypendysta z Zimbabwe, współtwórca Afrykańskiego Koła Naukowego UJ), dr Piotr Kletowski (filmoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca problematyki Trzeciego Kina), Oumar Nitiema (reżyser z Burkina Faso, twórca filmu poruszającego problem handlu żywym towarem, wyświetlanego w ramach tegorocznej „AfryKamery”) oraz Adam Leszczyński (reporter, dziennikarz publikujący m.in. na łamach „Gazety Wyborczej”).

Klub RE, ul. Św. Krzyża 4, godz. 16.00

Wstęp wolny![ powrót do ekranu aktualności ]

Afrykamera
Czym jest Afrykamera?

AfryKamera to projekt autorski paru
zapaleńców. Dzięki wsparciu innych
równie pokręconych i surrealisty- cznych ludzi udało się zrealizować pierwszą jej odsłonę wiosną 2006 r.


Nie było idealnie. Ale inicjatywa okazała się sukcesem. AfryKamera ma na celu wpływać pozytywnie na postrzeganie Afryki w Polsce. Jest smutek i płacz, ale jest też radość i muzyka. Kontynent różnorodny i pełen kontrastów. Zapraszamy więc na nasz polsko-afrykański dialog kulturalny.
PODRÓŻE JURKA PAWLETY (Malawi cz.1 i cz. 2 oraz Zanzibar)

Jerzy Pawleta: „Na przełomie roku 2007 i 2008 przemierzyłem z plecakiem południowo–wschodnią Afrykę. Od najbardziej na południe wysuniętego cypla kontynentu – Cape Agulhas w RPA...


[ więcej ]